principy

Ájurvédští učenci považují život za spojení...

těla, pěti smyslů, mysli a vědomí. Za stavbou lidského těla a celého veškerenstva spatřují pět základních elementů (paňčamahábhůta). Jsou jimi ákáša (prostor), váta (vítr), agni (oheň), ap (voda) a prthiví (země).  Tyto elementy v různém poměru vytváří matrici lidského těla a projevují se v něm jako tři doši (váta, pitta, kapha), sedm základních vitarkamuda3tkání (dhátu) a odpadní látky (mala) jako jsou stolice, moč a pot. Doša (váta, pitta, kapha) je zde životním bio-energetickým principem, který zajišťuje fyziologické funkce těla. Tato matrice zůstává od zplození naším charakteristickým typem a nastavuje metabolické procesy. Vznikání a zanikání této tělesné matrice a jejích konstituentů závisí na druhu přijímané stravy, prostředí, životním stylu a duševní vyrovnanosti. Celá biotransformace probíhá skrze množství kanálků (srotas), které jsou místem působení biologického ohně (agni). Míra zdraví nebo nemoci závisí od rovnováhy těla, ducha, mysli a jejich konstituentů doša-dhátu-mala a agni. Vnější i vnitřní vlivy mohou narušit rovnováhu a rozpoutat vznik nemoci. Mezi příčinné faktory řadíme nespořádanou stravu, nevhodné návyky a nedodržování životosprávy. Porušení rovnováhy může být také způsobeno vlivem ročních období, nekvalitním spánkem, nevhodnou zátěží nebo nesprávnou interakcí smyslových orgánů s jejich objekty. Vyvážená strava, vhodná životospráva, ájurvédské procedury a bylinné přípravky jsou vhodné pro udržování životní rovnováhy, nebo při různých obtížích a dlouhotrvajících onemocněních.

©2021 sattvika.cz. Všechna práva vyhrazena.
Free Joomla! templates by Engine Templates